About

Architectuur, (dag)licht, de combinatie van beide, daar ligt mijn passie. Dit uit zich in de foto’s die ik maak.
Vanwege mijn bouwkundige achtergrond kan ik mij goed verplaatsen in de gedachtegang van de architect. Perspectief, lijnenspel, detaillering, kleur, structuur, allemaal zaken die een grote rol spelen in architectuur. Deze onderwerpen verdienen dan ook de aandacht bij het maken van architectuurfoto’s.
Deze website geeft mijn portfolio weer.
Onder ‘contact’ kunt u mijn email adres vinden.

Met vriendelijke groet,

Marly Kole